Medvedia rodina

Medvedia rodina – jeden z prvých exponátov v Šrotparku