Zhruba od 36. týždňa absolvujú budúce mamičky popri bežnej poradni i pravidelné kardiografické vyšetrenie plodu (CTG), tzv. monitor. Vyšetrenie trvá spravidla 20-30 minút a sleduje sa ním aktuálny stav plodu (jeho srdečná frekvencia a pohyby) a tlak maternice. Ak je CTG záznam v poriadku, označí ho pôrodník písmenom (F) ako fyziologický.

Ako vyzerá záznam z monitora?

Vrchná krivka (A) zachytáva srdečnú frekvenciu plodu. Jej fyziologická hodnota sa obvykle pohybuje od 110-150/min. Srdečná frekvencia môže krátkodobo stúpnuť, ako dôsledok akustických či mechanických podnetov. Ak plod spí, je rozpätie krivky naopak veľmi malé (5–10/min). Vtedy pôrodníci obvykle odporúčajú mamičkám vypiť veľa vody, príp. hroznový cukor, aby stimulovali aktivitu plodu a srdečnú aktivitu.

Pohyby plodu môžu byť zaznamenané z pozorovania mamičky (B), alebo priamo prístrojom ako prerušované čiarky v riadku (C).

Bežný fyziologický CTG záznam: A- srdečná frekvencia plodu, B- pohyby plodu zaznamenané matkou, C- pohyby plodu a D- sťahy maternice.

Bežný fyziologický CTG záznam: A- srdečná frekvencia plodu, B- pohyby plodu zaznamenané matkou, C- pohyby plodu a D- sťahy maternice.

Ako sa prejavia kontrakcie na monitore?

Druhá, spodná krivka (D) zachytáva bazálny tonus, čiže tlak maternice. Jeho obvyklá hodnota v kľudnom stave je 10 mmHg. Ak sa tlak navýši, znamená to, že prichádza sťah – obvykle poslíčkovia. Maternica pracuje a pripravuje sa na pôrod. O skutočnej kontrakcii hovoríme, až keď krivka stúpne v pravidelných intervaloch nad 50 mmHg a počas pôrodu neraz dosahuje hodnôt až 100mmHg.

CTG záznam poslíčkovia

Ak stúpne krivka nad 50mmHb, sťahy maternice sú už zreteľné. V tomto prípade ide o poslíčkov  keďže trvajú krátko a sú nepravidelné. Tento záznam vznikol 5 hodín, pred skutočnými kontrakciami. 

 

242840_10150200579872858_638822857_7292696_4181834_o


Pravé kontrakcie možno od poslíčkov rozoznať intenzitou a pravidelnosťou. Na CTG monitore sa zobrazia ako pravidelné kopčeky, ktoré trvajú minimálne 5 minút.