Večer sa Disney hrad zahalí do farieb obkolesený zástupom ľudí čakajúcich na večenú šou a ohňostroj (aj dve hodiny vopred).

Večer sa Disney hrad zahalí do farieb obkolesený zástupom ľudí čakajúcich na večenú šou a ohňostroj (aj dve hodiny vopred). Odporúčam kočík, lavičku alebo prenosnú stoličku – deň v Disneylande bol dlhý.