Najexkluzívnejší Disneyland Hotel priamo pri vstupe do areálu. Jeho výhodou je priamy vstup do Disneyland parku (bez front) ako aj blízkosť atrakcií. Nevýhodou je konštantný ruch a davy turistov pod vašimi oknami.

Najexkluzívnejší Disneyland Hotel priamo pri vstupe do areálu. Jeho výhodou je priamy vstup do Disneyland parku (bez front) ako aj blízkosť atrakcií. Nevýhodou je konštantný ruch a davy turistov pod vašimi oknami.