Poďme stavať snehuliaka?

Snehuliak z kovového šrotu?