Rozhľadňa Hniezdo - výhľad

Rozhľadň Hniezdo síce neponúka výhľad na Alpy, ale na unikátnu slovenskú prírodu lužných lesov.