Hotelový maskot

Hotelový maskot potešil vždy keďsa objavil nablízku..